Choď na obsah Choď na menu
 


LUČENEC

LUČENEC, dekanát Lučenec, Rožňavská diecéza, VÝVOJ NÁZVU: maď.: Losonc, ADRESA: Kubínyiho nám. 2, 984 01 Lučenec, tel./fax: 047/ 432 70 34, 047/ 432 48 67, http://lucenec.fara.sk, http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-88-sk, KŇAZ: farár Rákai Gabriel, dekanlucenec@gmail.com (od r. 1993 - aj k r. 2008, k r. 2005 - dekan), kaplán Tomašov Marián, Mgr., výpomoc Sarka Róbert, ThDr., PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: 1262 - Andrej (Andreas, András), 1755 - Aghy František, 1755 – 1756 - Perneszi Jozef Matej, 1758 – 1766 - Ladary Jozef, 1766 - Szabó Martin, 1780 – 1783 - Jabrovszky Pavol, 1783 – 1785 - Raisinger Jozef, 1801 – 1803 - Kiss Boldogházy Anton, 1801 – 1804 - Köszöghy Pavol, 1804 – 1827 - Beeli Szentivány Jozef, 1827 – 1837 - Centhe Štefan, 1837 – 1839 - Klukovszky Andrej, 1839 – 1850 - Centhe Štefan (druhýkrát), 1851 – 1860 Sztrakay – Ján, 1861 – 1866 - Bucsanszky Jozef, 1866 – 1886 - Schlosserik Jozef, 1886 – 1919 - Valihora Ján, 1923 – 1928 - Traum Peter, 1928 - Mihalovics Július (Gyula), 1945 – 1952 - Pitko Jozef, 1952 - Klamárik Jozef, 1952 – 1970 - Belák Jozef Zoltán, 1970 – 1973 - Hruboš Ľudovít, 1973 – 1990 - Smuda Valentín, 1990 – 1992 - Kaľavský Pavol, 1992 – 1993 - Jurek Ľudovít, kapláni: k r. 2000 - kaplán Paulíček Viliam, pred r. 2008 - Hovořák Pavol, k r. 2005 - Sarka Róbert, (v.d.), vo farnosti: pred r. 2008 - Kubus J., Mons., OBYVATEĽSTVO: 30 381, 17 307 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol navštívenia Panny Márie (1783) - nedeľa: 7:30 (slovenské), 8:30 (maďarské), 9:30 (slovenské), 11:00 (maďarské), 18:00 (slovensko - latinská), pondelok - sobota. 7:00 (slovenské), 17:00 (maďarské), 18:00 (slovenské), Kaplnka Povýšenie Svätého kríža (1989) - domov dôchodcov, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1997) - kláštor sestier CJ, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Cirkevná základná škola Sv. Jána Bosca, T.G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec, tel.: 047/ 433 37 87, czslc@stonline.sk, Cirkevná základná umelecká škola pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca, T.G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec, tel.: 047/ 433 37 87, Hnutie kresťanských rodín (HKR), Štefan Kružliak, Študentská 48, 984 03 Lučenec, tel.: 047/ 432 39 17, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE V MINULOSTI: Po r. 1858: KRÚŽOK DR. OTTOKARA PROCHÁSZKU (Prochászka kör), 20. 5. 1887: RÍMSKOKATOLÍCKE ELEMENTÁRNE ŠKOLSKÉ DRUŽSTVO (Losonczi Római Katholikus Elemi Iskolai Szövetkezet), 7. 6. 1903: RÍMSKOKATOLÍCKY ŽENSKÝ SPOLOK (Losonczi Római Katholikus Nőegylet), od r. 1907 pod názvom: Rímskokatolícky dobročinný ženský spolok (Római Katholikus jótékony nőegylet), 7. 6. 1904: KATOLÍCKY TOVARIŠSKÝ SPOLOK (Losonczi Katholikus Legényegylet), počas 1. ČSR: SLOVENSKÍ KATOLÍCI V LUČENCI, 1930: DIEVČENSKÝ KRÚŽOK SV. TEREZKY (A Losonci Szent Terézke Leánykör), 20. 9. 1943: SPOLOK KATOLÍCKYCH MUŽOV CREDO (Katholikus férfiak egyesülete), Katolícky kultúrny dom, FILIÁLKY: Mikušovce, Vidiná, ČASTI MESTA (súčasť farnosti): Opatová, ĎAĽŠIE INFO: Drenko Jozef: Pohľad do histórie rímskokatolíckej cirkvi v Lučenci, Nadácia pre podporu lokálnej demokracie CLD, Lučenec 1996

 

Vidiná, filiálka farnosti Lučenec, dekanát Lučenec, Rožňavská diecéza, spravuje ju misijný dom SVD, http://vidina.fara.sk, KŇAZI (v misijnom dome): Vagaš Peter, SVD, PREDCHODCOVIA: k 1. 11. 1996 - najdlhšie ak do r. 2000: Popovič Štefan, SVD (k 1. 11. 1996 farárom v Šoltýske z Vidinej, neskôr?) k 1. 11. 1996 - Barát Bartolomej, SVD, Babík Martin, SVD, do 1. 9. 2003 - Horváth Štefan, SVD, SVÄTÉ OMŠE - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1925), spravuje Misijný dom SVD - nedeľa: 8:00, 11:00, pondelok - sobota: 18:00 (zimný čas), 19:00 (letný čas), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Spoločnosť Božieho Slova, SVD, Misijný dom Božského Srdca, Zvolenská 77, Vidina, 984 01 Lučenec, tel.: 047/437 00 41, barath@stonline.sk, REKTOR: Baráth Bartolomej, SVD (k r. 2006), PREDCHODCOVIA: do 1. 9. 2003 - Horváth Štefan, SVD

 

Opatová (Losoncapátfalva), časť mesta Lučenec

Zoznam farností Novohradu

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.